1) Informujemy, że na zawodach grup: Orliki/Żaki (turnieje), sędziowie zobowiązani są do sprawdzania tylko badań lekarskich!

2) Najbliższe zebranie Kadry Podokręgu, odbędzie się 24.10.2016r. o godz. 18:00 w siedzibie Podokręgu.

3) Najbliższe zebranie plenarne, odbędzie się 18.10.2016r. w Birreri.
Przypominamy, że na zebraniu przeprowadzony zostanie egzamin teoretyczny ze zmian w Przepisach Gry!

4) UWAGA! Przy wysyłaniu sprawozdań i innych dokumentów do Podokręgu Rybnik, należy wpisywać następujący adres:
Podokręg Rybnik
44-200, Rybnik
ul. J.F. Białych 7
(skrytka pocztowa nr 2)

..nie wpisanie "skrytki pocztowej nr 2", skutkować będzie tym, że listonosz zwróci dokumenty do nadawcy.