Zebranie Kadry Podokręgu Rybnik odbędzie się w siedzibie Podokręgu dnia 24.04.2017 o godzinie 18:00