Przypominamy, że na wszystkich zawodach młodzieżowych, sędziowie zobligowani są do stosowania regulaminów z naszego Podokręgu Rybnik!