Prosimy WSZYSTKICH sędziów o niezwłoczne dostarczenie WSZYSTKICH papierowych sprawozdań do Podokręgu Rybnik!