Koleżanki i koledzy wczorajsza nawałnica zniszczyła dom naszego kolegi Janusza Syrka. Zerwany został dach domu oraz zalany został budynek, straty poniosła cała jego rodzina. W takich niezwykłych okolicznościach dajmy świadectwo ludzkiej solidarności z poszkodowanymi i dlatego Zarząd KS Podokręgu Rybnik zwraca się do Was z ogromną prośbą o wsparcie finansowe dla naszego kolegi.
Wszelką pomoc finansową można wpłacać na nasze konto wpisując w tytule "DLA JANUSZA".