Wszyscy sędziowie szczebla Okręgu proszeni są o odebranie rachunków sędziowskich w dniu 04.08.2017 godz. 17.00 na zarządzie Wydziału Sędziowskiego Podokręgu Rybnik.

Przypomina się wszystkim sędziom i sędzinom o podawanie urlopów w miesiącu sierpniu oraz na kolejne miesiące, sezon rozpoczynamy rozgrywkami PP w dniu 05-06.08.2017, następnie sędziowie i sędziny, którzy zmienili numery telefonów lub adresy e-mail proszeni są o podanie tej informacji do Referenta Obsady.
Licencje sędziowskie proszę o wpłacanie zgodnie z uprawnieniami do dnia 28.07.2017 - termin ostateczny