W zakładce "Sędziowie", pojawił się dokument z łączną liczbą przeprowadzonych zawodów przez każdego z sędziów naszego podokręgu.
Mecze zostały przeliczone do dnia 31.12.2017r.