1. We wtorek (13 marca), została wysłana obsada do wszystkich sędziów na adres email. Sędziowie, którzy tej obsady nie otrzymali, proszeni są o pilny kontakt z kol. Zbyszkiem.

2. Przypominamy, że osoby, które jeszcze nie dostarczyły aktualnych badań lekarskich, muszą to zrobić w najbliższy piątek na zarządzie Kolegium Sędziów. Brak badań = wstrzymaniem w obsadzie.

3. Informujemy, że sędziowie szczebla okręgu, są zobowiązani w systemie extranet akceptować mecze, na które zostali obsadzeni. Brak akceptacji = usunięciem z obsady.