Przypomina się wszystkim sędziom o uregulowaniu do 22 marca 2018 roku składki KFP i KFD. W przypadku nie uregulowania składek w terminie skutkować będzie wstrzymaniem w obsadzie.