1. W poniedziałek 26 marca 2018 roku  o godz. 18:00 odbędzie się zebranie kadry podokręgu Rybnik. Spotkanie w Podokręgu Rybnik
2. W dniu 27 marca 2018 roku rozesłany zostanie do wszystkich sędziów email ze szkoleniem korespondencyjnym termin na odesłanie szkolenia to 30 marca 2018 roku (piątek)