Przypominamy wszystkim sędziom, że do końca roku należy przekazać do Podokręgu Rybnik, wszystkie papierowe sprawozdania z br.!