Do końca bieżącego roku, należy dostarczyć do Podokręgu Rybnik, sprawozdania papierowe z rundy wiosennej ubiegłego sezonu 2017/18!!
Na osoby, które nie dostarczą sprawozdań, zostaną nałożone sankcje dyscyplinarne!