Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że zmarł nasz kolega Zygmunt Maćkiewicz.