Od 01 stycznia 2019 roku zmieniła się składka na KFS z kwoty 52 PLN na kwotę 60 PLN