Przypominamy wszystkim sędziom o dostarczeniu aktualnych badań do kol. Zbyszka. Osoby, które nie dostarczą badań, zostaną wstrzymani w obsadzie!