Z powodu braku rozliczeń z pobranych kwitów, do odwołania wstrzymani w obsadzie zostają sędziowie:
- Fojcik
- Kowalska-Cichos
- Krasa
- Szymik
- Woźniczko
- Janosz
- Raczyński
- Styrnol
- Konsek
- Mańka P.
- Patla
- Ptak
- Rokosz
- Życzyński
- Podleśny M.