Obsada

 OBSADA 23/24.11

 OBSADA 16/17.11

 

_________________________________________________________________________________________ 

UWAGI:

 * Jeżeli w danym meczu, wydarzyły się sytuacje które są opisane z tyłu sprawozdania (niewłaściwe zachowania trenerów/zawodników, bójki, i inne losowe sytuacje), należy wówczas wysłać papierowe sprawozdanie w ciągu 48h od zakończenia meczu do Podokręgu!

 * Wszystkie sprawozdania z zawodów: Żaki, Orliki (Turnieje), należy wysyłać w ciągu 48h od zakończenia meczu do Podokręgu!

 

W związku z licznymi zmianami w obsadzie sędziowskiej wynikającymi m.in. z faktu, że sędziowie w ostatniej chwili informują…, iż nie mogą… jechać‡ na dane zawody, Zarząd KS Rybnik postanawia, iż nie zgłoszenie przez koleżanki i kolegów z dwutygodniowym wyprzedzeniem urlopu oznacza, dla kolegi obsadowego iż dany sędzia jest dyspozycyjny przez cały weekend. W związku z powyższym każdy sędzia jest zobowiązany sprawdzenie w piątek wieczorem ostatecznej wersji obsady w internecie (lub w przypadku braku w internecie sprawdzenie podanego maila). Jeżeli po piątkowym zamieszczeniu obsady ktoś› chce zrezygnować‡ z meczu musi we własnym zakresie znaleźć‡ zastępcę posiadającego uprawnienia do danej klasy rozgrywkowej.
POWYŻSZE ZARZĄDZENIE  NIE DOTYCZY PRZYPADKÓW LOSOWYCH.