W minioną sobotę (10 marca), na stadionie miejskim w Rybniku, odbyły się biegi kondycyjne dla sędziów asystentów szczebla okręgu + kandydaci na sędziów piłki nożnej.
Łącznie 21 sędziów, pozytywnie zdało egzamin kondycyjny, jedna osoba (kandydat na sędziego) nie ukończyła biegów.

Przypominamy, że 27 kwietnia o godz. 16:00, również na stadionie miejskim w Rybniku, odbędzie się pierwszy termin egzaminu kondycyjnego dla wszystkich sędziów naszego Podokręgu.

Za 2tyg. rozpoczynamy rundę wiosenną (17/18 marca), w związku z tym przypominamy wszystkim sędziom o dostarczeniu aktualnego badania lekarskiego na zarząd Kolegium Sędziów w wersji papierowej! Badania wysyłane w wersji elektronicznej, nie są akceptowane!

W najbliższą sobotę (10 marca), o godz. 11:00 na stadionie miejskim w Rybniku, odbędzie się egzamin kondycyjny dla sędziów asystentów

25 lutego, odbyło się pierwsze w tym roku zebranie plenarne, w którym obecni byli sędziowie naszego podokręgu oraz zaproszeni goście m.in.:

* v-ce prezes Podokręgu Rybnik - Grzegorz Pytel,
* Przewodniczący Kolegium Sędziów Podokręg Skoczów - Józef Mazur,
* Sekretarz i referent ŚLZPN - Jacek Klica.
*
Międzynarodowy sędzia - Brunon Piotrowicz.

Na zebraniu podsumowano rok 2017 (wydatki, liczba meczów, awanse sędziów itp.) oraz wręczono dyplomy i odznaczenia sędziom za tzw. "jubileusze":

* Odznaczenie ŚLZPN - Brunon Piotrowicz,
* Awans do IV Ligi - Mateusz Patla,
* Awans do kl. Okręgowej - Maciej Węgrzyk,
* 1500 meczów - Józef Sędłak,
* 1000 meczów - Sebastian Frenke, Herbert Mandrysz,
* 500 meczów - Konrad Janecki, Marek Tatarczyk,
* 300 meczów - Wojciech Lorek, Marcin Bochynek,
* Najlepszy sędzia próbny - Łukasz Jakubski.

Na koniec zebrania, referent ds. szkolenia sędziów próbnych - Bogdan Skorupa, wręczył legitymacje sędziom, którzy ukończyli w ubiegłym roku kurs.

W zakładce "Sędziowie", pojawił się dokument z łączną liczbą przeprowadzonych zawodów przez każdego z sędziów naszego podokręgu.
Mecze zostały przeliczone do dnia 31.12.2017r.

Z uwagi na sprawy organizacyjne, prosi się wszystkie osoby, które nie będą mogły być obecne na zebraniu plenarnym w dniu 25.02.2018 ( restauracja "Bireria") o niezwłoczne poinformowanie o swojej nieobecności przewodniczącemu kolegium sędziów lub obsadowemu.

Przypominamy również o dostarczeniu na zebraniu plenarnym, ważnych badań lekarskich!

W zakładce "Sędziowie", pojawił się najnowszy Plan Pracy i Szkolenia na 2018r.
Prosimy wszystkich sędziów o zapoznanie się z nim!

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że zmarł nasz kolega Maciejczyk Piotr, lat 63.
Pogrzeb odbędzie się w kościele P.W. Bożego Ciała w Jankowicach dnia 08.02.2018r godz 8.30.

 

 

Informuje się,iż obowiązkowe biegi dla wszystkich asystentów szczebla okręgu, odbędą się, w dniu 10.03.2018 r o godz. 11.00 na stadionie MOSIR Rybnik ul. Gliwicka. Każdy sędzia musi posiadać (udokumentować) aktualne ważne badania lekarskie, warunkujące o dopuszczeniu do biegu. Biegi te, nie będą zaliczane do klasyfikacji na A klasę (termin późniejszy).

Zebranie Sprawozdawcze z działalności Kolegium Sędziów Podokręg Rybnik za 2017r odbędzie się w Restauracji Birreria Rybnik - Chwałowice w dniu 25.02.2018 r   o godz. 11.00. Zapraszamy wszystkich sędziów.

Informujemy, że na najbliższym zebraniu zostaną nałożone sankcje dyscyplinarne na niżej wymienione osoby, które nadal nie rozliczyły się z wykorzystanych kwitów.

Lista osób:

Bochynek
Kąsek
Kopiec
Pytel
Żurek
Oleksiak
Szkatuła
Leśny
Szymik
Kowalska
Wiesiołek

Informujemy, że wszystkie osoby, które nie oddały rozliczenia z kwitów, mają na to ostateczny czas do piątku (19-stego stycznia) w przeciwnym wypadku zostaną nałożone sankcje dyscyplinarne. Kwity należy oddać do Podokręgu Rybnik.

Lista osób w dalszej części wiadomości.