W dniu 25.09.2017 o godzinie 17.00 na stadionie MOSIR Rybnik odbędzie się zebranie Kadry Podokręgu Rybnik.
Sędziowie, którzy nie zaliczyli egzaminu kondycyjnego są obowiązani zaliczyć go na zebraniu kadry podokręgu godz. 18.30

W zakładce "Regulaminy", pojawiły się nowe regulaminy wszystkich klas rozgrywkowych (młodzieżowych i seniorów).
Wraz z początkiem września, obowiązują nas tylko ww. regulaminy!

Przypominamy, że 12.09 (wtorek) o godz. 17:00, odbędzie się zebranie plenarne sędziów w restauracji "Birrera"!

Pojawiła się OBSADA na 26/27 sierpnia oraz 30 sierpnia (Puchar)!
Do pobrania w zakładce "Obsada".

1. Na obecną chwilę obowiązują unifikacje 2017 do czasu ukazania się nowych regulaminów rozgrywek grup młodzieżowych, które zamieszczone są na naszej stronie.
2. Z uwagi na zawody rozgrywane w tygodniu prosi się sędziów o zgłaszanie dni wolnych do kol obsadowego.
3. Sędziowie muszą otrzymać przed meczem do wglądu następujące dokumenty:
- dokument poświadczających posiadanie uprawnień do sprawowania opieki medycznej osoby pełniącej tę funkcję na danych zawodach ( numer ).
- trenerzy obowiązani są na żądanie sędziego osobiście stawić się przed meczem w szatni sędziowskiej celem okazania uprawnień ( typ,numer i data ważności - wpisujemy w system extranet).
W przypadku nie dopełnienia tego wymogu zawody należy prowadzić, a fakt ten opisujemy w sprawozdaniu z zawodów. 

Decyzją Zarządu Kolegium Sędziów Podokręgu Rybnik kol. Kaczorek Marcin został skreślony z listy sędziów Podokręgu Rybnik.
Wszyscy sędziowie którzy są w działalności klubowej naszego szczebla podokręgu są o pilne zgłoszenie tego faktu kol. obsadowemu.
W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnianiem sprawozdań w systemie Extranet wszyscy sędziowie obligatoryjnie muszą dostarczyć papierowe sprawozdanie do Podokręgu Rybnik wraz z opisem błędów które pojawiły się w systemie Extranet.