W zakładce "Regulaminy", pojawiły się nowe regulaminy wszystkich klas rozgrywkowych (młodzieżowych i seniorów).
Wraz z początkiem września, obowiązują nas tylko ww. regulaminy!

Przypominamy, że 12.09 (wtorek) o godz. 17:00, odbędzie się zebranie plenarne sędziów w restauracji "Birrera"!

Pojawiła się OBSADA na 26/27 sierpnia oraz 30 sierpnia (Puchar)!
Do pobrania w zakładce "Obsada".

1. Na obecną chwilę obowiązują unifikacje 2017 do czasu ukazania się nowych regulaminów rozgrywek grup młodzieżowych, które zamieszczone są na naszej stronie.
2. Z uwagi na zawody rozgrywane w tygodniu prosi się sędziów o zgłaszanie dni wolnych do kol obsadowego.
3. Sędziowie muszą otrzymać przed meczem do wglądu następujące dokumenty:
- dokument poświadczających posiadanie uprawnień do sprawowania opieki medycznej osoby pełniącej tę funkcję na danych zawodach ( numer ).
- trenerzy obowiązani są na żądanie sędziego osobiście stawić się przed meczem w szatni sędziowskiej celem okazania uprawnień ( typ,numer i data ważności - wpisujemy w system extranet).
W przypadku nie dopełnienia tego wymogu zawody należy prowadzić, a fakt ten opisujemy w sprawozdaniu z zawodów. 

Decyzją Zarządu Kolegium Sędziów Podokręgu Rybnik kol. Kaczorek Marcin został skreślony z listy sędziów Podokręgu Rybnik.
Wszyscy sędziowie którzy są w działalności klubowej naszego szczebla podokręgu są o pilne zgłoszenie tego faktu kol. obsadowemu.
W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnianiem sprawozdań w systemie Extranet wszyscy sędziowie obligatoryjnie muszą dostarczyć papierowe sprawozdanie do Podokręgu Rybnik wraz z opisem błędów które pojawiły się w systemie Extranet.

1. Informujemy, że zadłużenie powyżej 50zł w KFD, eliminuje sędziego do obsadzenia na zawody!
Na początku każdego miesiąca, wszyscy sędziowie otrzymają email z aktualnym stanem zadłużenia KFD.

2. Niżej wymienione osoby, zostają wstrzymane w obsadzie z dniem 16.08, do czasu uregulowania kwoty licencyjnej:
- Piotr Krasa
- Zbigniew Kosmala
- Patryk Mańka
- Karolina Mańka
- Dariusz Piaścik
- Paweł Wycisk
- Jakub Pytel

3. W zakładce "sędziowie", pojawiły się dokumenty do pobrania, które opisują krok po kroku jak zaktualizować sprawozdanie sędziowskie ze starego do nowego wzoru oraz jak dodawać osoby funkcyjne.

Pojawiła się OBSADA na 12/13 sierpnia oraz 15 sierpnia!
Do pobrania w zakładce "Obsada".

Na zawodach Pucharu Polski obowiązuje stary przepis dotyczący ilości zmian - 4 
Badania lekarskie zawodników podpisuje osoba Funkcyjna - kierownik drużyny , trener lub opiekun na nowym protokole z zawodów. W sytuacji nie posiadania nowego formularza protokołu z zawodów osoba funkcyjna wypisuje oświadczenie w sprawie badań lekarskich.
Akceptujemy również licencje trenerskie z poprzedniego sezonu.