W zakładce "Sędziowie", pojawił się nowy formularz badania sędziowskiego na rok 2018.
Przypominamy, że bez aktualnego badania, sędzia nie będzie mógł przystąpić do testu biegowego = brak możliwości sędziowania meczów!

1. Prosimy wszystkich sędziów o niezwłoczne dostarczenie wszystkich sprawozdań papierowych z rundy jesiennej do Podokręgu Rybnik oraz rozliczenia z kwitów do kol. Zbyszka!

2. W dniach: 13.12, 20.12 oraz 10.01 od godz. 17:00 do 19:00, odbędą się treningi przed zbliżającymi się Mistrzostwami Śląska Sędziów, które zostaną rozegrane w Raciborzu. Więcej informacji u kol. Sebastiana Frenke.

Dziś około godziny 20:30 - 21:30 zostanie rozesłany testowy email z wynikami egzaminu do wszystkich sędziów.
W dniu 15.11.2017 o godzinie 8:00 zostanie rozesłany email ze szkoleniem korespondencyjnym 

W ostatnim okresie pojawiają się na zawodach sytuacje sprawdzania tożsamści zawodnika (szczególnie drużyn młodzieżowych). Przypomina się wszystkim sędziom o konieczności posiadania stosownej wiedzy, dotyczącej zasad postępowania. Sytuacje te przedstawione są w regulaminie ramowym rozgrywek ŚlZPN w Katowicach paragraf 32. Niewłaściwe postępowanie sędziego naraża go na niepotrzebne sankcje ze strony WG i WD.