Informuje się wszystkich sędziów, że w przypadku remisu w rozgrywkach Pucharu Polski nie przystępujemy do dogrywki tylko przechodzimy do rzutów karnych.

Pojawiła się OBSADA na Puchar Polski 21/22.08!
Do pobrania w zakładce "Obsada".

Przypominamy, że do dnia 14.08 (wtorek), jest ostateczny termin na uregulowanie zadłużenia KFD.
Niedostosowanie się do ww. terminu skutkować będzie wstrzymaniem w obsadzie.
Jeśli ktoś nie otrzymał wiadomości z kwotą zadłużenia, należy pilnie skontaktować się z kol. Andrzejem Gorzawskim.

Do wszystkich sędziów została rozesłana wiadomość email z informacją o uprawnieniach jaką każdy otrzymał na nowy sezon 2018/19.
Licencje należy opłacić do max. 5 sierpnia. Numer konta został podany przy zadłużeniu KFD (email od Andrzeja Gorzawskiego).
Sędziowie, którzy rozpoczęli ostatni kurs, są zwolnieni z opłaty.
W przypadku braku wiadomości email, należy skontaktować się z kol. - Krzysztof Palej.

Kwoty w rozwinięciu newsa.

Przypominamy wszystkim o obowiązku wysłania wszystkich sprawozdań w wersji papierowej do końca lipca br.!
Sprawozdania należy wysyłać na adres:

Podokręg Rybnik
ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7
44-200, Rybnik.