W zakładce "Regulaminy", pojawiły się nowe regulaminy wszystkich klas rozgrywkowych (młodzieżowych i seniorów).
Wraz z początkiem września, obowiązują nas tylko ww. regulaminy!

Przypominamy, że 12.09 (wtorek) o godz. 17:00, odbędzie się zebranie plenarne sędziów w restauracji "Birrera"!

Pojawiła się OBSADA na 26/27 sierpnia oraz 30 sierpnia (Puchar)!
Do pobrania w zakładce "Obsada".

1. Na obecną chwilę obowiązują unifikacje 2017 do czasu ukazania się nowych regulaminów rozgrywek grup młodzieżowych, które zamieszczone są na naszej stronie.
2. Z uwagi na zawody rozgrywane w tygodniu prosi się sędziów o zgłaszanie dni wolnych do kol obsadowego.
3. Sędziowie muszą otrzymać przed meczem do wglądu następujące dokumenty:
- dokument poświadczających posiadanie uprawnień do sprawowania opieki medycznej osoby pełniącej tę funkcję na danych zawodach ( numer ).
- trenerzy obowiązani są na żądanie sędziego osobiście stawić się przed meczem w szatni sędziowskiej celem okazania uprawnień ( typ,numer i data ważności - wpisujemy w system extranet).
W przypadku nie dopełnienia tego wymogu zawody należy prowadzić, a fakt ten opisujemy w sprawozdaniu z zawodów. 

Decyzją Zarządu Kolegium Sędziów Podokręgu Rybnik kol. Kaczorek Marcin został skreślony z listy sędziów Podokręgu Rybnik.
Wszyscy sędziowie którzy są w działalności klubowej naszego szczebla podokręgu są o pilne zgłoszenie tego faktu kol. obsadowemu.
W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnianiem sprawozdań w systemie Extranet wszyscy sędziowie obligatoryjnie muszą dostarczyć papierowe sprawozdanie do Podokręgu Rybnik wraz z opisem błędów które pojawiły się w systemie Extranet.

1. Informujemy, że zadłużenie powyżej 50zł w KFD, eliminuje sędziego do obsadzenia na zawody!
Na początku każdego miesiąca, wszyscy sędziowie otrzymają email z aktualnym stanem zadłużenia KFD.

2. Niżej wymienione osoby, zostają wstrzymane w obsadzie z dniem 16.08, do czasu uregulowania kwoty licencyjnej:
- Piotr Krasa
- Zbigniew Kosmala
- Patryk Mańka
- Karolina Mańka
- Dariusz Piaścik
- Paweł Wycisk
- Jakub Pytel

3. W zakładce "sędziowie", pojawiły się dokumenty do pobrania, które opisują krok po kroku jak zaktualizować sprawozdanie sędziowskie ze starego do nowego wzoru oraz jak dodawać osoby funkcyjne.