Zebranie Kadry Podokręgu Rybnik odbędzie się w siedzibie Podokręgu dnia 24.04.2017 o godzinie 18:00

Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu Rybnik informuje wszystkich sędziów i sędziny iż w dniu 28.04.2017r na stadionie miejskim w Rybniku odbędzie się egzamin kondycyjny. Proszę o przybycie sędziów w godzinach podanych poniżej:
Grupa I - II godzina 16.00
Grupa III - IV godzina 17.00

Sędziowie, którzy nie wypełnili sprawozdania w systemie extranet, z ostatniej kolejki (tj. 8/9 kwietnia):

- Kowalczyk Rafał (3 sprawozdania)
- Zielonka Szymon (2 sprawozdania)
- Niestrój Piotr (1 sprawozdanie)

Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu Rybnik oraz Komisja Szkoleniowa przyjęła następujące limity biegu kondycyjnego:

Grupa 1: Kadra i sędziowie do 30 lat - 15/20
Grupa 2: sędziowie 31 - 40 lat oraz sędziny - 17/22
Grupa 3: sędziowie 41 - 55 lat - 19/22
  
Grupa 4: sędziowie powyżej 55 - test coupera, chyba, że sędzia chce sędziować A klasę jako sędzia główny to limit
grupy 3

Przypominamy wszystkim sędziom Kolegium Sędziów Podokręgu Rybnik o prawidłowym wypełnianiu sprawozdań w systemie Extranet. Poniżej przedstawiamy najczęściej popełniane błędy.
np: brak zawodników rezerwowych
złe wypisywanie kar indywidualnych

Przypomina się również, iż w dniu 11.04.2017 o godz 17:00 w restauracji Birreria odbędzie się egzamin teoretyczny dla wszystkich sędziów Podokręgu Rybnik.