Zarząd Kolegium Sędziów informuje iż egzamin kondycyjny dla sędziów i sędzin odbędzie się w dniu 19 maja 2017r o godzinie 17.00 na stadionie Miejskim w Rybniku. Odwołany termin egzaminu         
z dnia 28 kwietnia 2017r został przeniesiony na dzień 2 czerwca 2017 na godzinę 18.00.


Decyzją Zarządu Kolegium Sędziów Podokręgu Rybnik, koledzy: Pytel Jakub, Niestrój Piotr oraz Piaścik Dariusz, zostali na podstawie Aneksu nr 1 (zakładka sędziowie) wstrzymani w obsadzie z powodu niezaliczenia szkolenia korespondencyjnego.



Wydział Gier informuje, że ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, WSZYSTKIE zawody z dnia (29/30) - zostają ODWOŁANE!

UWAGA! Dzisiejsze biegi dla sędziów, również zostają ODWOŁANE!

W dniu 25.04, odbyło się szkolenie praktyczne na boisku Górnika Radlin dla kandydatów na sędziego oraz sędziów próbnych.
Szkolenie przeprowadzili koledzy: Bogdan Skorupa oraz Sebastian Frenke, a pomagali: Kamil Kubiak, Marcin Knopek i Maciej Węgrzyk.

Zdjęcia w dalszej części newsa.

Zebranie Kadry Podokręgu Rybnik odbędzie się w siedzibie Podokręgu dnia 24.04.2017 o godzinie 18:00

Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu Rybnik informuje wszystkich sędziów i sędziny iż w dniu 28.04.2017r na stadionie miejskim w Rybniku odbędzie się egzamin kondycyjny. Proszę o przybycie sędziów w godzinach podanych poniżej:
Grupa I - II godzina 16.00
Grupa III - IV godzina 17.00