Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu Rybnik w dniu 03.03.2017r przyjął program klasyfikacji sędziów próbnych na rok 2017.
Do pobrania w zakładce "Sędziowie".

Przypomina się wszystkim sędziom asystentom szczebla okręgu, którzy zostali wyznaczeni do zaliczenia biegu w dniu 4.03.2017 r o godz. 11.00, iż warunkiem dopuszczenia do biegu są ważne badania lekarskie!!!

Informujemy również, że sędziowie: kadry Śl. ZPN, asystenci gr. I i II, kandydaci do kadry, IV liga poza kadrą i V liga, dodatkowo będą pisać egzamin teoretyczny!

W zakładce "Szkolenie", publikujemy nowy test biegów opracowany przez FIFA, który będzie obowiązywał już na najbliższym egzaminie kondycyjnym wszystkich sędziów naszego Podokręgu.

WAŻNE :

PRZYPOMINA SIĘ PONOWNIE SĘDZIOM O NIEZWŁOCZNYM DOSTARCZENIU Z JESIENI 2016 r - SPRAWOZDAŃ PAPIEROWYCH, DO SIEDZIBY PODOKRĘGU RYBNIK  W OSTATECZNYM TERMINIE DO 17.02.2017r !!!!!!.

PO TYM TERMINIE,W STOSUNKU DO SĘDZIÓW, KTÓRZY TYCH SPRAWOZDAŃ NIE DOSTARCZĄ, ZOSTANĄ WYCIĄGNIĘTE KONSEKWENCJE DYSCYPLINARNE, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM  REGULAMINEM.

Po wysłuchaniu wyjaśnień kol. Knopek Marcin w sprawie nałożonych kar dla kol. Bugajski Marcin oraz Bochynek Marcin,podjęto decyzję o anulowaniu udzielonych kar.

Z uwagi na nieprzestrzeganie przez sędziów : Bochynek Marcin i Bugajski Marcin, zasad zgłaszania zawodów zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i regulaminem klasyfikacji sędziów, podjęto decyzję o wstrzymaniu w/w w obsadzie na 4 kolejki w rundzie wiosennej2017r.

W dniu 4 marca o godz. 11:00 na Stadionie Miejskim w Rybniku, odbędzie sie egzamin kondycyjny dla sędziów asystentów na szczebel okręgu.
Obecność obowiązkowa dla niżej wymienionych osób!

- Sobeczko Rafał
- Wycisk Paweł
- Węgrzyk Maciej
- Elsner Seweryn
- Bugajski Marcin
- Krasa Piotr
- Tatarczyk Marek
- Płowaś Grzegorz
- Kąsek Tomasz
- Cieśla Paweł
- Kazanecki Krzysztof
- Patla Mateusz
- Piaścik Dariusz
- Kubiak Kamil
- Mańka Patryk
- Kula Krzysztof
- Sikorski Łukasz
- Bogdański Miłosz
- Kurowski Krzysztof
- Wolnik Mateusz
- Janecki Konrad
- Lorek Wojciech
- Żurek Tomasz
- Kuczera Adam
- Mańka Karolina
- Filas Marta
- Konsek Karolina
- Wala Dawid
- Życzyński Konrad
- Wiesiołek Roman