Przypominamy wszystkim kolegom i koleżankom prowadzących mecze w trójkach sędziowskich że zgodnie z postanowieniami Polskiego Związku Piłki Nożnej art. V, który mówi że zespół sędziowski powinien nosić koszule tego samego koloru i tej samej długości rękawów. 

Zarząd Kolegium Sędziów przypomina się wszystkim sędziom o dostarczeniu jak najszybciej formularzu papierowego badań do referenta obsady lub na Podokręg Rybnik. Wszelkie skany formularzy badań nie będą brane pod uwagę.

11 kwietnia (wtorek) o godz. 17:00, w restauracji BIRRERA (nie tak jak wcześniej w Auli UE W Rybniku), odbędzie się egzamin teoretyczny wszystkich sędziów! Obecność obowiązkowa!

27 marca (poniedziałek) o godz. 18:00, również w restauracji BIRRERA, odbędzie się zebranie kadry podokręgu, które poprowadzi szkoleniowiec z Katowic. Szkolenie dotyczy również sędziów szczebla okręgu - obecność obowiązkowa.

Osoby, które nie oddały jeszcze rozliczeń z kwitów za poprzedni rok, prosimy o niezwłoczne dostarczenie ich na podokręg maksymalnie do 17 marca (piątku)!!
Sędziowie, którzy nie oddadzą rozliczeń, nie będą obsadzeni na następne zawody!!