Do wszystkich sędziów została rozesłana wiadomość email z informacją o uprawnieniach jaką każdy otrzymał na nowy sezon 2018/19.
Licencje należy opłacić do max. 5 sierpnia. Numer konta został podany przy zadłużeniu KFD (email od Andrzeja Gorzawskiego).
Sędziowie, którzy rozpoczęli ostatni kurs, są zwolnieni z opłaty.
W przypadku braku wiadomości email, należy skontaktować się z kol. - Krzysztof Palej.

Kwoty w rozwinięciu newsa.

Przypominamy wszystkim o obowiązku wysłania wszystkich sprawozdań w wersji papierowej do końca lipca br.!
Sprawozdania należy wysyłać na adres:

Podokręg Rybnik
ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7
44-200, Rybnik.

Koleżanki i koledzy, w systemie extranet pojawiła się dodatkowa rubryka z "Adnotacjami" w rozgrywkach młodzieżowych.
Adnotacje znajdują się pod rubryką "Doliczony czas gry" na pierwszej stronie, aby przejść do następnych stron i zapisać sprawozdanie, należy uzupełnić "Adnotacje" dot. danych zawodów. Na pytania należy odpowiedzieć "Tak" lub "Nie", w przypadku drugiej odpowiedzi wymagane jest uzasadnienie tego wyboru.
Przypominamy również, że przed zalogowaniem pojawi się komunikat o tzw. "RODO", z którym należy się zapoznać aby przejść do głównej strony systemu extranet.

W dalszej części newsa, zdjęcia z adnotacjami rozgrywek młodzieżowych.

Przypominamy, że najbliższe zebranie plenarne tj. 15.05 (wtorek), odbędzie się w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku ul. Orzepowicka 15.